Bezpieczeństwo

 
Bezpieczeństwo zakupu

Zapewniamy naszym klientom bezpieczeństwo zakupu mieszkania zgodnie z wymogami ustawy z dn. 16 września 2011r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Ustawa Deweloperska).

Gwarantujemy bezpieczny zakup poprzez:

 • 1. Rachunek powierniczy
 • 2. Prospekt informacyjny, w którym znajdą Państwo dokładny opis inwestycji.
 • 3. Umowy podpisujemy w formie aktu notarialnego.

Rachunek powierniczy
To jeden z najistotniejszych elementów zapewniających bezpieczny zakup nieruchomości, wynikający z Ustawy Deweloperskiej. Jeśli zdecydują się Państwo na zakup mieszkania, Państwa środki przekazywane deweloperowi w/g harmonogramu wpłat, trafiają bezpośrednio na konto rachunku powierniczego, który jest nadzorowany i kontrolowany przez Bank. Przekazanie do dewelopera następuje dopiero po wnikliwej kontroli przeprowadzonej przez Bankową Komisje Nadzoru. Wizytacje kontrolne przedstawicieli Banku odbywają się po zakończeniu każdego etapu budowy, którego zakres i termin jest ściśle określony w Umowie o Prowadzeniu Rachunku Powierniczego. Cała transakcja zakupu mieszkania odbywa się bezgotówkowo.

Prospekt informacyjny, w którym znajdą Państwo dokładny opis inwestycji.
Zgodnie z wymogami ustawy otrzymają Państwo prospekt informacyjny zawierający między innymi informacje:

 • - stan prawny nieruchomości
 • - powierzchnię i standard mieszkania
 • - informację o planowanych zmianach, w promieniu kilometra od realizowanej inwestycji
 • - harmonogram prac
 • - harmonogram wpłat

Umowa w formie aktu notarialnego.
Bezpieczny zakup zapewni Państwu umowa podpisana w formie aktu notarialnego, w której zostaną zawarte szczegółowe informacje dotyczące między innymi:

 • - harmonogramu realizacji inwestycji i wynikające z tego terminy przekazywania wpłat
 • - terminu zakończenia inwestycji
 • - gwarancji niezmienności ceny
 • - możliwości odstąpienia przez nabywcę od umowy

Do pobrania: Ustawa deweloperska.